TRENGER DU TAKST?

Vi kan hjelpe deg med det meste innen taksering av fast eiendom.

Byggeleder/Rådgivende Byggmester
Vi er behjelpelige med å følge opp og kvalitetskontrollere mindre og mellomstore byggeprosjekter.

Vi kan leies inn og være byggherrens representant.