UAVHENGIG KONTROLL / TRYKKTESTING

Kontroll av våtrom:

Dersom det skal utføres kontroll av våtrom må følgende ting være klart før oppstart:

 • Våtrommene må være ferdig kledd med membran.
 • Gjennomføringer etc. må ferdigstilles før kontroll.
 • Oppdaterte tegninger med slukplassering sendes på mail.
 • Sjekklister på utført membranarbeid og rørleggerarbeid må sendes på mail.
 • Bilder oversendes på mail.
 • Produktblader på typen membran, sluk, slukmansjetter, veggjennomføringer og øvrige tetteprodukter oversendes på mail.

Kontroll av lufttetthet:

Dersom det skal utføres trykktest må følgende ting være klart før oppstart:

 • Vindsperre/dampsperre må være montert og eventuelle gjennomføringer må ferdigstilles før oppstart. Det anbefales at klemlekter er montert på dampsperre og vindsperre før testens oppstart.
 • Alle sluk fylles med vann slik at det står vann i vannlåsen eller eventuelt tappes over.
 • Eventuelle midlertidige utettheter tettes tilstrekkelig.
 • All form for ventilasjon/sentralstøvsuger tettes.
 • Eventuelle kjøkkenventilatorer/vedovner etc. tettes tilstrekkelig.

Kontroll av lufttetthet utført av utbygger:

 • Dokumentasjon på testresultatet oversendes på mail.

Priser

 • Trykktest 8 000,- inkl. mva. (inkluderer overtrykkstest, undertrykkstest samt skriving av testrapport).
 • Kontroll av våtrom 7 500,- inkl. mva. ( Inntil 4 stk. våtrom, inkluderer skriving av rapport).
 • Kontroll av våtrom og kontroll av luftetthet 7 500,- inkl. mva. (Utbygger tar selve trykktesten).
 • Kontroll av våtrom og kontroll av luftetthet. Inkluderer trykktest og kontroll av våtrommene samt skriving av rapport. 15 500,- inkl. mva. (R Takst AS utfører trykktesten).
 • Ytterligere bistand faktureres for KR 1250,- inkl. mva. pr. medgåtte time.

Dersom kontroll av våtrom må utføres i to omganger, tilleggsfaktureres 1900,- inkl. mva. for andre omgang.
Dette tilkommer på overnevnte priser.

Dersom overnevnte punkter ikke er klart ved oppstart utføres tetting/klargjøring som timesarbeid og faktureres for medgåtte timer og medgått materiell.
Transport til og fra byggeplass avtales etter nærmere avtale og gjeldene satser.
Det faktureres for eventuelle bompasseringer/ km godtgjørelse er 4.10,- pr km.

BESTILL TJENESTER

NAVN

TELEFON

ØNSKET TJENESTE

ADRESSE

KOMMENTAR