VERDI OG LÅNETAKST

Når vi utfører verdi- og lånetakst anslår vi verdien av både bygningsmasse og tomt. Faktorer som bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet spiller alle inn under vurderingen.
Vi anbefaler normalt verdi- og lånetakst når en bolig skal refinansieres eller ved oppgjør i forbindelse med arv eller skilsmisser. Verdi- og lånetakst kan også benyttes ved salg av bolig, men vi anbefaler da en grundigere rapport.

RAPPORTENS INNHOLD

  • Beskrivelse av eiendommen
  • Generelle opplysninger
  • Reguleringsmessige forhold
  • Eierforhold
  • Tekniske beskrivelser og verdiberegninger
  • Beskrivelse av areal og romdisponering
  • Markedsanalyse
  • Verdikonklusjon

BESTILL TJENESTER

NAVN

TELEFON

ØNSKET TJENESTE

ADRESSE

KOMMENTAR